SEPUKULTURA: Samba po brazylisku

„Schizophrenia” podbiła moje młodociane serce i przez kolejne ćwierć wieku stała się wierną towarzyszką życia. Na „Beneath the Remains” poszli o krok ...

ABHORRENCE: Płyta z kosza

Zespoły poznawało się w różny sposób - nieraz człowiek dowiedział się o czymś od kumpla, nieraz coś usłyszał w radiu, nieraz zobaczyło się jakąś nazwę...